قیمت خوراک دام و طیور

ارسال به قیمت خوراک طیور

 
رديف نوع محصول قيمت برای مصرف کننده (نقدي -ريال)  
 
 
1 کرامبل ویژه آغازین - سوپراستارتر(121C) 20،800  
2 پيشدان پلت (121P) 17،700  
3 مياندان پلت (141P) 16،000  
4 پسدان پلت (161P) 15،000  
5 خوراك مرغ تخمگذار 14،300  
6 دان 141 آردي 15،300  
7 دان 161 آردي 14،300  
8 كنسانتره5% گوشتي چينه ميكس 1 39،500  
9 كنسانتره5% گوشتي چينه ميكس 2 37،300  
10 كنسانتره5% گوشتي چينه ميكس 3 32،000  
11 کنسانتره 10% گوشتی 25،500